Program razvoja podeželja

Program razvoja podeželja

Eta Kamnik d.o.o.

Eta Kamnik d.o.o. je pridobila nepovratna sredstva na podukrepu 4.2 – Podpora za naložbe v predelavo in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov.

Naziv naložbe:

Nadgradnja obstoječih proizvodnih linij na obstoječi lokaciji brez posegov v okolje z namenom boljše učinkovitosti proizvodnih procesov.

Povzetek:

Meritve v Eti Kamnik v letih 2015 in 2016 so pokazale, da se pri tradicionalnih metodah kuhanja v povprečju zavrže okrog 1200 m^3 vode, ki se porablja za hlajenje in čiščenje, vendar je možno s preprostimi nadgradnjami proizvodnih linij doseči boljše izkoristke. Z vzpostavitvijo zaprtega kroga na mestih z največjo porabo bo Eta Kamnik prihranila pri porabi vode in energiji, potrebni za njeno segrevanje.

Eta Kamnik d.o.o. s projektom Nadgradnje proizvodnih linij nadaljuje prilagajanje proizvodnje, zaradi ohranjanja in povečevanja konkurenčnih prednosti ter optimiziracije proizvodnih procesov.

Cilji:

Ker so to proizvodne linije in sistemi, na katerih Eta Kamnik proizvaja večino svojih izdelkov, predvsem pa tim. »zvezde«, torej najbolje prodajane izdelke, kot so gorčice, rdeče pese, vložene kumarice in fileji paprike, kislo zelje in repa v kozarcih ter ajvarji, pomeni investicija v nadgradnjo tehnologije boljše in bolj zanesljivo doseganje temeljnih strateških ciljev družbe, ki so:

• zagotovitev učinkovite in kakovostne proizvodnje varne hrane;

• prilagoditev potrebam potrošnikov in trga

• skrb za okolje in ohranjanje ugleda v družbi.

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev:

Projekt, ki bi ga izvedli s to naložbo zajema pet glavnih sistemov, pri katerih bi proizvodnja lahko bila bistveno bolj učinkovita. Pri sistemih Gorčica, Kondenzacijska kolona in Vakuumske črpalke, se voda porablja za hlajenje. To pomeni velike količine zavržene neoporečne vode. Pri sistemu Pasterizator NIKO je vroča voda uporabna za pranje preko visokotlačnega sistema. Visokotlačni sistem je razpeljan po celi tovarni in ima 9 pralnih garnitur. Ker je voda že segreta, se tu privarčuje tudi veliko energije, saj vode ni potrebno ogrevati, pralna moč pa je toliko višja. Pri lupilniku rdeče pese je voda ustrezna za ponovno uporabo in filtrirano odjeto vodo se lahko uporabi na pralniku pese in s tem eliminira enega porabnika.

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Povečanje konkurenčnosti najbolje prodajanih izdelkov pod znamko Natureta preko optimiziranja porabe vode v proizvodnji ter zmanjšanje vplivov na okolje.

Povezave: