Sial Paris 2018

Podjetju Eta Kamnik d.o.o. je bilo po javnem razpisu Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT)  odobreno “Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmi v tujini – 2018. Operacija je bila odobrena v kohezijski regiji Zahodna Slovenija.

Nastop na sejmu se je izkazal za dobro poslovno odločitev, saj smo se predstavili kot ugledna blagovna znamka na preseku Alpske, Mediteranske in Balkanske kulinarike širši zainteresirani javnosti, hkrati pa opravili redne sestanke s poslovnimi partnerji na tujih trgih, tako na prodajni, kot na nabavni strani.

Razstavni prostor je bil vse dni trajanja sejma poln dogajanja in obiskovalcev. Eta ima namreč tri posebnosti, ki nas delajo primerne za takšne nastope: skoraj 100-letno tradicijo (na sejmu se znamke pohvalijo že po treh desetletjih obstoja), izjemno široko nabavno stran in velik asortiman izdelkov. Za mnoge smo bili zanimivi, ker navkljub lokalnosti okusov skoraj za vsakega najdemo izdelek, ki bi bilprimeren za njihov trg.

Glede sejma na splošno smo dobili vtis, da je bilo tokrat več obiskovalcev s točno oblikovanimi idejami, kaj rabijo in kaj jih zanima. S takšnimi pa je veliko lažje tudi odpreti komunikacijo in nadalje razvijati odnos, po povratku domov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada/Evropskega sklada za regionalni razvoj/Evropskega socialnega sklada oziroma v primeru dveh ali več skladov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.     http://www.eu-skladi.si/