Družbena odgovornost

Okolje

Naša skrb je namenjena varovanju okolja, saj je tu naša odgovornost največja.

Naši okoljski cilji:

  • Racionalizacija porabe energentov in vode
  • Zmanjševanje nastajanja odpadkov in večanje deleža ločeno zbranih in predanih odpadkov
  • Zmanjševanje količine izpustov
  • Veliko sredstev namenimo za smotrnejšo porabo energije in vode, zato se njuna poraba na enoto proizvoda manjša. Redno spremljamo kakovost odpadne vode, v egalizacijskem bazenu pa nevtraliziramo kislost vode z mešanjem in prepihovanjem z zrakom.
  • Vse odpadke zbiramo ločeno, zato je delež mešanih komunalnih odpadkov minimalen, svoje zaposlene pa spodbujamo k varčni uporabi energije in ločevanju odpadkov v pisarnah.

V ETI Kamnik v okviru svoje okoljske odgovornosti veliko pozornosti namenjamo izbiri embalaže in ravnanju z njo, ko postane odpadna embalaža. Tako za svoje izdelke uporabljamo embalažo, ki ustreza najstrožjim standardom Evropske unije ter je izdelana iz razgradljivih in reciklirnih materialov.

S premišljeno izbiro materialov za embalažo izdelkov skrbimo za manjše obremenjevanje okolja in ohranjanje naravnih virov, pa tudi za zdravje kupcev naših izdelkov.

Odpadno embalažo, ki nastane po uporabi naših izdelkov, prevzame družba za ravnanje z embalažo. Ta poskrbi, da je embalaža ustrezno predelana. Iz recikliranih in novonastalih surovin nastanejo novi izdelki in embalaža.

Z nakupom naših izdelkov nam pomagate skrbeti tudi za naše okolje in naravo. Naj bo naravno, naj bo Natureta.

 

Sponzorstvo in donatorstvo

V Eti dajemo del sredstev v sponzorske in humanitarne namene. Pri tem sledimo sponzorski in donatorski strategiji ter družbeni odgovornosti do lokalnega okolja.

  • Smo dolgoletni ponosni sponzor svetovnega prvenstva v smučarskih skokih v Planici.
  • Odzivamo se na prošnje dobrodelnih organizacij in podpiramo humanitarne akcije.
  • Ponujamo pomoč v obliki naših proizvodov.
  • Podpiramo lokalne športne in kulturne dogodke.
  • Gradimo na dolgoročnem sodelovanju s sponzoriranci ter na gradnji prepoznavnosti oz. povezave med podjetjem in projektom, ki ga podpiramo.